Pasinaudokite galimybe gauti INVEGOS finansinę pagalbą

Finansų teisė
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Šiuo neapibrėžtu metu dėl COVID-19 primename apie galimybes pasinaudoti INVEGOS teikiamomis finansinės pagalbos smulkiajam ir vidutiniam verslui priemonėmis. INVEGA teikia pagalbą verslui trimis kryptimis: kompensuoja verslui atidėtų paskolų palūkanas, teikia lengvatines paskolas valstybės lėšomis ir garantuoja už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.

Pristatome INVEGOS siūlomas finansines priemones ir pateikiame svarbiausią informaciją, ką reikia žinoti norint aplikuoti dėl paramos.

1. Atidėtų finansinių įsipareigojimų mokėjimų palūkanų kompensavimas net iki 100 %.

Kas gali kreiptis?

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektai. SVV subjektu yra laikomas tas, kurio:

 • darbuotojų skaičius mažesnis nei 250; ir
 • metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR arba balansinė turto vertė neviršija 43 mln. EUR.

Dėl kokių finansinių įsipareigojimų galima kreiptis?

SVV, kurie laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų grąžinimų atidėjimo pagal:

 • investicines paskolas;
 • finansinės nuomos (lizingo) sandorius;
 • apyvartines paskolas (kurios gautos pasinaudojant INVEGOS individualia arba portfeline garantija, iš Atviro kredito fondo 2, pagal priemonę „Sutelktinės paskolos „Avietė“ ar pagal priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“).

Kompensacijos dydis.

100 % palūkanų, kurias reikėtų mokėti atidėjimo laikotarpiu. Maksimalus kompensacijos laikotarpis 6 mėn. Kompensavimas taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

2. Lengvatinė paskola, kompensuojanti neapmokėtas pirkėjų sąskaita.

Kas gali kreiptis?

Kreiptis gali atitinkantys žemiau nurodytas visas sąlygas:

 • SVV tiekėjas, įsteigtas iki 2019 m. gruodžio 31 d., kurio vidutinis metinis darbuotojų skaičius buvo mažesnis nei 250 ir kurio metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR arba balansinė turto vertė neviršija 43 mln. EUR.
 • SVV tiekėjas, išrašęs sąskaitą laikotarpiu 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31  d. Minimali neapmokėtos (arba iš dalies apmokėtos) sąskaitos suma – 100 EUR (su PVM).
 • SVV tiekėjo sąskaita yra neapmokėta pirkėjo, kuris yra įtrauktas į VMI mokesčių mokėtojų, nukentėjusių paskelbus karantiną dėl COVID-19, sąrašą.
 • SVV tiekėjo finansinė padėtis iki karantino paskelbimo buvo vidutinė arba geresnė.
 • SVV tiekėjas yra išlaikęs bent 50 proc. darbuotojų, lyginant su darbuotojų skaičiumi buvusiu iki 2020 m. kovo 1 d.
 • SVV tiekėjas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui finansines ataskaitas už paskutinius 2 finansinius metus.
 • SVV tiekėjo veikla nėra vykdoma ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo sektoriuose, taip pat SVV tiekėjas neužsiima finansine veikla.
 • SVV tiekėjas ir pirkėjas nepriklauso tai pačiai įmonių grupei.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. SVV tiekėjui nebuvo taikomos nemokumo procedūros ir jis nebuvo laikomas sunkumu patiriančiu subjektu pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014.

Paskolos dydis.

Paskolos suma SVV tiekėjui negali viršyti nė vienos iš nurodytų maksimalių ribų:

 • 25 proc. SVV tiekėjo 2019 m. pardavimo pajamų;
 • 85 proc. neapmokėtos sąskaitų vertės;
 • paskolos suma turi neviršyti 500 000 EUR.

Paskolos sumos dydis taip pat priklauso nuo SVV tiekėjo vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus, metinių pajamų bei balansines turto vertės.

 

3. Lengvatinė paskola, skirta labiausiai nuo COVID-19 paveiktiems verslams susimokėti už būtinąsias išlaidas.

Kas gali kreiptis?

SVV subjektas, atitinkantis visas žemiau išvardintas sąlygas:

 • SVV subjekto vidutinis metinis darbuotojų skaičius buvo mažesnis nei 250 ir kurio metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR arba balansinė turto vertė neviršija 43 mln. EUR.
 • SVV subjektas veikia Lietuvos Respublikoje.
 • SVV subjekto apyvarta 2020 m. dėl COVID-19 sukeltos pandemijos nukrito daugiau kaip 60 proc.
 • SVV subjektas yra įtrauktas į VMI parengtą, mokesčių mokėtojų, atitinkančių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, sąrašą.
 • SVV subjektas yra išlaikęs bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su SVV subjekto darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 d.
 • SVV subjektui nėra iškelta nemokumo byla ar jis nėra restruktūrizuojamas.

Paskolos dydis.

Gautinos paskolos dydis apskaičiuojamas laikantis šių nuostatų:

 • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos SVV subjekto darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus.
 • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. SVV subjekto 2019 m. metinės apyvartos arba, jei SVV subjektas pradėjo veiklą vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., paskola neturi viršyti 25 proc. SVV subjekto apyvartos iki paskolos sutarties sudarymo.
 • Paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta aukščiau paminėtuose punktuose, jei jos dydį SVV subjektas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms nuo paskolos suteikimo per ateinančius 18 mėn. SVV subjekto atveju.
 • Visais atvejais paskolos suma negali viršyti 100’000 EUR.

 

4. Valstybės subsidijos, skirtos kompensuoti dalį nuomos mokesčio nuo COVID-19 paveiktiems verslams.

2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama padėti verslui padengti fiksuotas nuomos sąnaudas, kurių veikla karantino laikotarpiu yra apribota arba uždrausta, ir švelninti COVID-19 pasekmes ekonomikai, patvirtino skirti 100 mln. EUR sumą Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai (Koncepcija) įgyvendinti.

Esminiai šios Koncepcijos aspektai:

 • Įgyvendinant Koncepciją bus sukurta priemonė, pagal kurią už įmones ir verslininkus, kurių veikla karantino laikotarpiu yra apribota arba uždrausta, bus apmokėta dalis nuomos mokesčio (Priemonė).
 • Kompensuojama bus iki 50 proc. nuomos kainos, jei įmonei ar verslininkui nuomotojas suteikia ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą. Nuolaida bus įvertinama lyginant sąskaitas už 2020 m. vasario mėn. taikytą nuomos kainą ir mėnesio nuomos kainą, nurodytą sąskaitos faktūrose už prašomus kompensuoti laikotarpius.
 • Kompensacija teikiama tik įmonėms ar verslininkams, kurių pagrindinės vykdomos veiklos pakliūva į 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarime Nr. 207 nurodytų draudžiamų vykdyti veiklų sąrašą.
 • Kompensacija teikiama už karantino laikotarpiu ir 2 mėn. po jo taikytą nuomos mokestį.
 • Kompensacija pagal pateiktas sąskaitas faktūras bus sumokama nuomotojui.

Priemonę administruos INVEGA. Detalesnę informaciją dėl galimybės pasinaudoti šia priemone pateiksime, kai bus priimti kompensacijos tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

 

Mūsų finansų teisės praktikos grupė turi patirties atstovauti klientams gaunant finansavimą, administruojamą INVEGOS, ir yra pasiruošusi padėti derėtis su finansų įstaigomis dėl finansinių įsipareigojimų atidėjimo bei koordinuoti paraiškos dėl pasinaudojimo INVEGOS finansinės pagalbos priemone teikimo procesą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį