Vidaus auditoriaus vieta elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų organizacinėje struktūroje

vidaus auditas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Finansų įstaigų įstatyme įtvirtintas reikalavimas įgyvendinti vidaus audito funkciją elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose („Įstaigos“) nėra naujas. Tačiau 2018 m. antroje pusėje įsigaliojo naujos Mokėjimo įstaigų įstatymo ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo redakcijos, kuriose nebeliko privalomo reikalavimo įstaigose formuoti stebėtojų tarybą.

Dėl šio pasikeitimo iškart kilo ta tikra painiava – kurgi organizacinėje struktūroje „įkomponuoti“ vidaus auditoriaus funkciją. Praktikoje ne retai vidaus auditorius yra atskaitingas įstaigos kolegialiam valdymo organui – valdybai. Toks scenarijus yra galimas, tačiau neturėtų būti laikomas bendrąja taisykle.

Esminės efektyvios vidaus audito funkcijos įgyvendinimo prielaidos – nepriklausomumas ir objektyvumas. Atnaujintame Trijų linijų modelyje vidaus audito veiklos priežiūra priskirta priežiūros funkcijos vykdytojams. Lietuvoje įmonėse priežiūros funkciją vykdo stebėtojų taryba. Tad jeigu jūsų įstaigoje yra įsteigta stebėtojų taryba, vidaus auditorius turi būti atskaitingas šiam įstaigos priežiūros organui (2020 m. liepos 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr.03-106 patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų valdymo sistemos ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų apraše („Aprašas“) 25 p.).

Bet kaip jau minėjau, nuo 2018 m. antrosios pusės įstaigos neprivalo steigti stebėtojų tarybos. O kadangi įstaigoje turėti stebėtojų tarybą reiškia papildomus finansinius ir žmogiškuosius kaštus, net ir veikiančios įstaigos pasirinko panaikinti tokį priežiūros organą.

Jeigu priežiūros funkcijos yra priskirtos įstaigos kolegialiam valdymo organui (t. y. įstaigos įstatuose yra aiškiai nustatyta, kad valdyba vykdo Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. įvardintas priežiūros funkcijas), tuomet vidaus auditorius yra atskaitingas valdybai (Aprašo 3 p.).

Jeigu valdybai įstaigos įstatais nėra priskirtos priežiūros funkcijos, tuomet vidaus auditorius yra atskaitingas įstaigos visuotiniam akcininkų susirinkimui (Aprašo 3 p.).

Atsižvelgiant į Apraše nurodytas vidaus audito funkcijos atskaitingumo taisykles, rekomenduojame peržvelgti jūsų įstaigos organizacinę struktūrą, ir, esant poreikiui, atlikti pakeitimus.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį