Duomenų apsauga, IT ir IN

Mūsų komanda teikia teisines konsultacijas visais klausimais, susijusiais su informacinių technologijų (IT), intelektinės nuosavybės (IN) ir duomenų apsaugos teise. Ypatingą dėmesį skiriame technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų (TMT) sektoriui.

Mes suprantame, kad dirbdami su skirtingais klientais, turime taikyti skirtingus darbo metodus. Būdami nedidelė advokatų kontora, esame itin lankstūs ir galime pasiūlyti būtent jūsų poreikius atitinkančias paslaugas ir darbo metodus.

Jei esate bendrovės vadovas ar įkūrėjas, mes jūsų neapsunkinsime painiais teisiniais terminais, išsamiomis ataskaitomis ir daugybe galimų alternatyvų (nebent, žinoma, jūs to pageidautumėte). Suprantame, kad jums reikia greitų atsakymų, praktiškų sprendimų ir visapusio projektų valdymo, todėl esame pasiruošę visa tai pasiūlyti.

Kita vertus, jei esate Teisės skyriaus vadovas, mes esame pasirengę padėti jums siekiant savo tikslų ir galime pasiūlyti specialias teisines žinias bei patirtį, kurių galimai stokoja jūsų komanda, taip pat daugybę alternatyvų, atitinkančių jūsų bendrovės strategiją. Jei pageidausite, pateiksime jums detalias ataskaitas apie atliktas užduotis.

Jeigu norėtumėte aktualiausią teisinę informaciją gauti į savo pašto dėžutę, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Mūsų komanda teikia teisines konsultacijas šiose srityse:

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Vystymas

 • Sutartys dėl programinės įrangos kūrimo (įskaitant programinės įrangos kūrimą naudojant Agile metodus)
 • Sutartys dėl programėlių kūrimo (įskaitant su prekių ženklu nesusietas (white-label) programėles)
 • Pridėtinę vertę kuriančio duomenų perpardavėjo sutartys
 • Pridėtinę vertę kuriančio programinės įrangos perpardavėjo sutartys

Paslaugos

 • Sutartys dėl IT konsultacijų ir paslaugų teikimo
 • Paslaugų nuomos (outsourcing) sutartys
 • Sutartys dėl programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS)
 • Programinės įrangos priežiūros sutartys

Licencijavimas

 • Sutartys dėl programinės įrangos perleidimo
 • Sutartys dėl duomenų perdavimo
 • Sutartys dėl programinės įrangos licencijavimo (įskaitant „click-wrap“, „shrink-wrap“ ir „web-wrap“ licencijas)

IT teisinis patikrinimas

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Teisių valdymas

 • Patarimai dėl IN portfelio formavimo ir valdymo
 • IN objektų (patentų, prekių ženklų, dizaino) registravimas (nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygiu)
 • Atstovavimas IN tarnybose
 • Konsultacijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos

Teisių įgyvendinimas

 • Konsultacijos dėl pažeistų IN teisių gynimo
 • Įspėjamieji pranešimai dėl teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo (cease and desist letters), komunikacija su pažeidėjais
 • Ginčai dėl prekių ženklų, domenų vardų, autorių teisių ir kitų IN objektų
 • Kova su nesąžininga konkurencija

Sutartys

 • Sutartys dėl IN teisių perleidimo
 • Licencinės sutartys (įskaitant franšizes)
 • Konfidencialumo susitarimai

IN teisinis patikrinimas

DUOMENŲ APSAUGA

Veiklos atitiktis

 • BDAR atitikčiai skirtos politikos ir taisyklės
 • Duomenų apsaugos atitikties auditas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
 • Teisėtų interesų vertinimas

Komercija ir produkto vystymas

 • Privatumas internete (privatumo pranešimai, privatumo ir slapukų politikos)
 • privatumas ir tiesioginė rinkodara (el. paštas, SMS, naudotojų sekimas ir vartotojų apsauga)
 • Duomenų perdavimas (vieno duomenų valdytojo kitam duomenų valdytojui, duomenų valdytojo duomenų tvarkytojui, dalijimasis duomenimis tarp bendrų duomenų tvarkytojų ir kt.)
 • Tarptautinis duomenų perdavimas (duomenų perdavimo sutartys, įmonėms privalomos taisyklės ir kt.)

Kibernetinis saugumas ir krizių valdymas

 • Teisinės konsultacijos dėl duomenų saugumo, duomenų praradimo prevencijos ir duomenų saugumo pažeidimų
 • Reagavimo į saugumo incidentus planavimas ir vykdymas
 • Komunikacija su priežiūros institucijomis (pranešimai, leidimai, DAP paskyrimas)

Duomenų apsaugos teisinis patikrinimas

EL. PREKYBA

Veiklos dokumentacija (naudojimosi sąlygos ir taisyklės, pirkimo–pardavimo taisyklės ir kt.)

Duomenų apsauga (privatumo pranešimai, privatumo ir slapukų politikos)

Vartotojų apsauga

Klaidinanti reklama

Komunikacija su priežiūros institucijomis

Mūsų patirtis