Duomenų apsauga, intelektinės nuosavybės teisė ir informacinės technologijos

Mūsų komanda teikia teisines konsultacijas visais klausimais, susijusiais su duomenų apsaugos, informacinių technologijų (IT) ir intelektinės nuosavybės (IN) teise. Ypatingą dėmesį skiriame technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų (TMT) sektoriui. Nuolatinis domėjimasis naujovėmis kartu su teisinėmis žiniomis ir daugiamete patirtimi leidžia mūsų specialistams teikti individualizuotus patarimus, susijusius su verslui keliamais reikalavimais (vartotojų duomenų apsauga, atitinkami BDAR dokumentai, licencijos ir t. t.). Klientai patiki mums savo sudėtingiausius ir daugiausiai dėmesio reikalaujančius projektus.

Kodėl mes?

Kreipkitės, jeigu intelektinės nuosavybės teisė, BDAR paslaugos, duomenų apsaugos auditas kelia klausimų ar dvejonių. Mes puikiai išmanome šias sritis ir esame pasiruošę spręsti jūsų problemas taikydami efektyviausius darbo metodus. Esame nedidelė advokatų kontora, tad galime pasiūlyti būtent jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Padėsime laiku pastebėti ir išspręsti problemas bei pateiksime strategines rekomendacijas rūpimu klausimu. Visa tai padės jums sėkmingai pasiekti trumpalaikius ir ilgalaikius verslo tikslus.

Jei esate bendrovės vadovas ar įkūrėjas, mes jūsų neapsunkinsime painiais teisiniais terminais, išsamiomis ataskaitomis ir daugybe galimų alternatyvų (nebent, žinoma, jūs to pageidautumėte). Suprantame, kad jums reikia greitų atsakymų, praktiškų sprendimų ir visapusio projektų valdymo, todėl esame pasiruošę visa tai pasiūlyti.

Kita vertus, jei esate Teisės skyriaus vadovas, esame pasirengę padėti jums siekti savo tikslų. Galime pasiūlyti specialias teisines žinias bei patirtį, kurių galbūt stokoja jūsų komanda, taip pat – daugybę alternatyvų, atitinkančių jūsų bendrovės strategiją. Taip pat operatyviai ir visuomet laiku pateiksime detalias ataskaitas apie atliktas užduotis.

Kokiose srityse galime būti naudingi?

Naujosios technologijos ir inovatyvūs verslo modeliai – verslo ateitis. Tam, kad jų diegimas nesukeltų keblumų, aktuali intelektinės nuosavybės teisė, BDAR dokumentai, tinkama duomenų apsauga, konfidencialumas. Mūsų teisininkai identifikuoja teisines rizikas ir padeda suprasti bei įgyvendinti jūsų verslui taikomus teisės aktų reikalavimus.

Padedame pasiruošti pradėti veiklą: atsakome į visus licencijavimo klausimus, parengiame reikiamą dokumentaciją, padedame pasiruošti atitikties patikroms. Klientams pagal poreikį teikiamos BDAR paslaugos, atliekamas duomenų apsaugos auditas bei rengiama BDAR dokumentacija.

Mūsų komanda teikia teisines konsultacijas šiose srityse:

DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsauga apima klientų konsultavimą asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, vidinių įmonės dokumentų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, rengimą ir bet kokius kitus veiksmus, kuriuos sieja intelektinės nuosavybės teisė. Taip pat atliekame duomenų apsaugos atitikties auditus. Kartu klientams teikiamos su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu susijusios BDAR paslaugos, pagal poreikį ruošiami BDAR dokumentai.

Veiklos atitiktis

 • BDAR atitikčiai skirtos politikos ir taisyklės
 • Duomenų apsaugos atitikties auditas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
 • Teisėtų interesų vertinimas

Komercija ir produkto vystymas

 • Privatumas internete (privatumo pranešimai, privatumo ir slapukų politikos)
 • privatumas ir tiesioginė rinkodara (el. paštas, SMS, naudotojų sekimas ir vartotojų apsauga)
 • Duomenų perdavimas (vieno duomenų valdytojo kitam duomenų valdytojui, duomenų valdytojo duomenų tvarkytojui, dalijimasis duomenimis tarp bendrų duomenų tvarkytojų ir kt.)
 • Tarptautinis duomenų perdavimas (duomenų perdavimo sutartys, įmonėms privalomos taisyklės ir kt.)

Kibernetinis saugumas ir krizių valdymas

 • Teisinės konsultacijos dėl duomenų saugumo, duomenų praradimo prevencijos ir duomenų saugumo pažeidimų
 • Reagavimo į saugumo incidentus planavimas ir vykdymas
 • Komunikacija su priežiūros institucijomis (pranešimai, leidimai, DAP paskyrimas)

Duomenų apsaugos teisinis patikrinimas

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Bet kokiam verslui yra svarbus supratimas, kaip yra taikomi įstatymai, reguliuojantys technologijų sektorių. Puikiai IT sritį išmanantys „Motieka ir Audzevičius“ teisininkai greitai reaguoja į aktualias problemas ir pokyčius technologijų srityje. Daugiametė patirtis dirbant su IT projektų viešaisiais pirkimais, programinės įrangos licencijų ir priežiūros sutartimis mums leidžia patarti visais technologijų sektoriui aktualiais teisiniais klausimais, padėti realizuoti IT projektus.

Vystymas

 • Sutartys dėl programinės įrangos kūrimo (įskaitant programinės įrangos kūrimą naudojant Agile metodus)
 • Sutartys dėl programėlių kūrimo (įskaitant su prekių ženklu nesusietas (white-label) programėles)
 • Pridėtinę vertę kuriančio duomenų perpardavėjo sutartys
 • Pridėtinę vertę kuriančio programinės įrangos perpardavėjo sutartys

Paslaugos

 • Sutartys dėl IT konsultacijų ir paslaugų teikimo
 • Paslaugų nuomos (outsourcing) sutartys
 • Sutartys dėl programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS)
 • Programinės įrangos priežiūros sutartys

Licencijavimas

 • Sutartys dėl programinės įrangos perleidimo
 • Sutartys dėl duomenų perdavimo
 • Sutartys dėl programinės įrangos licencijavimo (įskaitant „click-wrap“, „shrink-wrap“ ir „web-wrap“ licencijas)

IT teisinis patikrinimas

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

IN – kiekvienos įmonės turtas, kurį reikia deramai apsaugoti. Šiam tikslui pasitelkiama intelektinės nuosavybės teisė. Patariame su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais: nuo konfidencialumo, sutarčių sudarymo iki franšizių, licencijų perdavimo ir IN teisių pažeidimų. Taip pat atstovaujame savo klientams ginčuose su kitomis įmonėmis, siekiančiomis nesąžiningai panaudoti intelektinę nuosavybę.

Teisių valdymas

 • Patarimai dėl IN portfelio formavimo ir valdymo
 • IN objektų (patentų, prekių ženklų, dizaino) registravimas (nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygiu)
 • Atstovavimas IN tarnybose
 • Konsultacijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos

Teisių įgyvendinimas

 • Konsultacijos dėl pažeistų IN teisių gynimo
 • Įspėjamieji pranešimai dėl teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo (cease and desist letters), komunikacija su pažeidėjais
 • Ginčai dėl prekių ženklų, domenų vardų, autorių teisių ir kitų IN objektų
 • Kova su nesąžininga konkurencija

Sutartys

 • Sutartys dėl IN teisių perleidimo
 • Licencinės sutartys (įskaitant franšizes)
 • Konfidencialumo susitarimai

IN teisinis patikrinimas

EL. PREKYBA

Mūsų komanda puikiai išmano el. prekybą ir kitus su internetiniu verslu susijusius teisinius aspektus. Padedame pasiruošti pradėti verslą: komunikuojame su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis ir gauname leidimus, rengiame bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas, standartines pardavimų sutartis. Taip pat rūpinamės, kad mūsų klientai tinkamai suprastų ir laikytųsi visų taisyklių ir nuostatų, kad jų įmonėse būtų užtikrinama vartotojų duomenų apsauga, o saugant prekių ženklus būtų tinkamai taikoma intelektinės nuosavybės teisė.

Veiklos dokumentacija (naudojimosi sąlygos ir taisyklės, pirkimo–pardavimo taisyklės ir kt.)

Duomenų apsauga (privatumo pranešimai, privatumo ir slapukų politikos)

Vartotojų apsauga

Klaidinanti reklama

Komunikacija su priežiūros institucijomis

Pasirūpinkite kiekvienu sklandžiu intelektinės veiklos užtikrinimo aspektu ir užkirskite kelią neteisėtiems konkurentų veiksmams – susitarkite dėl konsultacijos gyvai arba nuotoliniu būdu. Nedelskite – teisiniai iššūkiai tikrai gali būti išspręsti lengvai.

Mūsų patirtis