Intelektinė nuosavybė

Praktikos sritys

Sektoriai

Kodėl mūsų komanda?

Kuo galime padėti?

Įžvalgos

Siekiant užtikrinti kokybišką bene brangiausio – intelektinio – turto apsaugą būtina patyrusių teisės patarėjų pagalba. Mūsų teisininkai, kurių specializacija būtent intelektinės nuosavybės teisė, teikia strategines konsultacijas visais intelektinės nuosavybės (IN) klausimais ir yra pasirengę rasti efektyviausią būdą, kaip įteisinti ir apsaugoti intelektinę nuosavybę bei prireikus – ginti šį turtą.

Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga – mūsų specialistų kasdienybė

Licencijuojant, kuriant naujus produktus, prekių ženklus, dizainus ir kitose srityse atliekame kruopščią rinkos ir teisinio reguliavimo analizę ir, atsižvelgę į analizės rezultatus, siūlome klientui labiausiai tinkantį sprendimą. Mūsų komanda pasitiki ir vietos, ir tarptautiniai verslai. Mūsų stiprybės:

 1. Specializuotos komandos žinios ir patirtis. Mūsų IN praktikos grupės komandos nariai specializuojasi autorių teisių, prekių ženklų, patentų, dizainų teisinio reglamentavimo srityse. Ekspertai yra sukaupę išskirtines žinias nesąžiningos konkurencijos klausimais, o tai itin susiję su intelektinės nuosavybės apsauga bei teisine gynyba.
 2. Platus paslaugų spektras. Padėsime išspręsti visus jūsų IN iššūkius: įregistruosime patentą, prekių ženklą, dizainą Lietuvos Respublikoje ar tarptautiniu mastu, parengsime licencijos sutartį, atliksime IN auditą, o taip pat atstovausime sudėtingiausiuose ir praktiką formuojančiuose teisminiuose ginčuose.
 3. Tarptautinis pripažinimas. Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ mūsų komandos narius rekomenduoja kaip technologijų, telekomunikacijų bei žiniasklaidos srities ekspertus.

Atstovaujame klientams nacionaliniuose teismuose – kartu ieškome efektyviausių sprendimų, kai kyla ginčai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, taip pat reprezentuojame nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose dėl IN teisių registravimo ar apsaugos galiojimo.

Mūsų svarbiausi laimėjimai:

 • Atstovavome išradėjams (fizinių asmenų grupei) ginče su didžiausia naftos perdirbimo bendrove „Orlen Lietuva“ – mūsų klientams priteistas 11,3 mln. EUR atlygis už patentų naudojimą įmonės gamybos procesuose.
 • Atstovavome „Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai“ (AVAKA) didelės apimties ginčuose su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais ūkio subjektais dėl neteisėto autorių ir gretutinių teisių panaudojimo komercinėje veikloje.
 • Atstovavome klientams bylose, kuomet viešųjų pirkimų konkurso sąlygose aprašyta pirkimo objekto specifikacija patekdavo į tretiesiems asmenims priklausančių intelektinio turto teisių apsaugą ir taip ribodavo klientų galimybes dalyvauti viešuosiuose konkursuose.

Galime pasidžiaugti ne tik reikšmingais laimėjimais, bet ir mūsų specialistų indėliu formuojant ir tobulinant IN teisinę aplinką. Mūsų komandos ekspertai dalyvavo perkeliant Europos Sąjungos direktyvas dėl Autorių teisių skaitmeninėje rinkoje bei dėl Transliavimo ir retransliavimo į nacionalinės teisės sistemą. Advokatas Karolis Vaičekauskas yra įtrauktas į Kultūros ministerijos sudarytą Teisinio reguliavimo ir praktinio teisės įgyvendinimo darbo grupę.

Prie saugios teisinės aplinkos prisidedame ir edukacinėmis iniciatyvomis – mūsų ekspertai reguliariai dalijasi sukaupta reikšminga patirtimi ir žiniomis su teisių turėtojais bei naudotojais, skaito pranešimus įvairiomis IN apsaugos temomis.

Mūsų teisininkai visada ieško veiksmingiausių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos metodų, kurie jūsų verslui suteiktų konkurencinį pranašumą ir užtikrintų, kad iš savo intelektinio turto gautumėte kuo daugiau naudos. Su skirtingose industrijose veikiančiais verslais kasdien dalinamės strateginėmis įžvalgomis, leidžiančiomis saugiai plėsti veiklą, o iškilus grėsmei – rūpinamės visapuse intelektinės nuosavybės (IN) apsauga. Teisininkų pagalba ypač praverčia, kai kyla sudėtingi ginčai dėl intelektinės nuosavybės – teismai kartais yra vienintelis kelias apginti interesus.

Intelektinės nuosavybės teisė – nuo audito iki ginčų sprendimo

Nuo pirmosios intelektinės nuosavybės konsultacijos autorių teisių licencijavimo ar konfidencialios informacijos apsaugos klausimais iki derybų bei atstovavimo jūsų verslui, kai kyla sudėtingi intelektinės nuosavybės ginčai – esame pasirengę padėti visuose IN apsaugos įgyvendinimo ir gynybos etapuose. 

 • Auditas ir teisinis patikrinimas. Mūsų teisininkai atliks sistemingą jūsų turimo intelektinio turto patikrą ir padės nustatyti intelektinei nuosavybei gresiančias rizikas bei pasiūlys būdus, kaip tos rizikos išvengti.
 • Komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsauga. Mūsų specialistų komanda pasirūpins, kad atliktumėte visus reikiamus veiksmus ir apsaugotumėte savo konfidencialią informaciją – nuo teisinę apsaugą suteikiančių susitarimų parengimo iki intelektinio turto apsaugos sąlygų įtraukimo į darbo sutartis.
 • Autorių teisių apsauga. Konsultuojame visais autorių teisių licencijavimo aspektais, rengiame programinės įrangos įsigijimo, platinimo bei naudojimo sutartis ir atstovaujame klientams ginčuose dėl autorių teisių pažeidimų. Taip pat – atstovaujame verslams licencinių sutarčių sudarymo bei intelektinio turto perleidimo procesuose.
 • Teisės į prek ženklus ar dizainus nustatymas ir registracija. Pirmiausia analizuojame, ar tretieji asmenys neturi teisių, kurios galėtų riboti jūsų pasirinkto prekių ženklo ar dizaino naudojimą, ir užtikriname sėkmingą prekių ženklų ir dizainų registraciją. Konsultuojame ir atstovaujame verslams nacionalinėse bei tarptautinėse institucijose registruojant prekių ženklus, dizainus bei patentus.
 • Derybos ir ginčai dėl intelektinės nuosavybės. Atstovaujame derybose bei ginčuose dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Jei pastebėjote, kad kas nors prekiauja jūsų prekių ženklu paženklintais produktais be jūsų leidimo, jeigu kas nors užregistravo panašų į jūsų arba identišką prekių ženklą, jeigu buvo atskleistos jūsų komercinės paslaptys, jeigu sužinojote, kad kažkas apgaulingai užregistravo domeno vardą ir (ar) kitaip buvo pažeistos jūsų IN teisės, mūsų ekspertų komanda gali padėti laimėti ginčą. Atstovaujame klientams visų instancijų teismuose sprendžiant IN ginčus, taip pat nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose sprendžiant registruotų IN teisių galiojimo klausimus. Pasitelkdami tarptautinius partnerius, savo klientų teises galime įgyvendinti ir ginti viso pasaulio jurisdikcijose (Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV ir t. t.).

Kodėl mūsų komanda?

Siekiant užtikrinti kokybišką bene brangiausio – intelektinio – turto apsaugą būtina patyrusių teisės patarėjų pagalba. Mūsų teisininkai, kurių specializacija būtent intelektinės nuosavybės teisė, teikia strategines konsultacijas visais intelektinės nuosavybės (IN) klausimais ir yra pasirengę rasti efektyviausią būdą, kaip įteisinti ir apsaugoti intelektinę nuosavybę bei prireikus – ginti šį turtą.

Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga – mūsų specialistų kasdienybė

Licencijuojant, kuriant naujus produktus, prekių ženklus, dizainus ir kitose srityse atliekame kruopščią rinkos ir teisinio reguliavimo analizę ir, atsižvelgę į analizės rezultatus, siūlome klientui labiausiai tinkantį sprendimą. Mūsų komanda pasitiki ir vietos, ir tarptautiniai verslai. Mūsų stiprybės:

 1. Specializuotos komandos žinios ir patirtis. Mūsų IN praktikos grupės komandos nariai specializuojasi autorių teisių, prekių ženklų, patentų, dizainų teisinio reglamentavimo srityse. Ekspertai yra sukaupę išskirtines žinias nesąžiningos konkurencijos klausimais, o tai itin susiję su intelektinės nuosavybės apsauga bei teisine gynyba.
 2. Platus paslaugų spektras. Padėsime išspręsti visus jūsų IN iššūkius: įregistruosime patentą, prekių ženklą, dizainą Lietuvos Respublikoje ar tarptautiniu mastu, parengsime licencijos sutartį, atliksime IN auditą, o taip pat atstovausime sudėtingiausiuose ir praktiką formuojančiuose teisminiuose ginčuose.
 3. Tarptautinis pripažinimas. Tarptautinis teisės žinynas „Legal 500“ mūsų komandos narius rekomenduoja kaip technologijų, telekomunikacijų bei žiniasklaidos srities ekspertus.

Atstovaujame klientams nacionaliniuose teismuose – kartu ieškome efektyviausių sprendimų, kai kyla ginčai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, taip pat reprezentuojame nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose dėl IN teisių registravimo ar apsaugos galiojimo.

Mūsų svarbiausi laimėjimai:

 • Atstovavome išradėjams (fizinių asmenų grupei) ginče su didžiausia naftos perdirbimo bendrove „Orlen Lietuva“ – mūsų klientams priteistas 11,3 mln. EUR atlygis už patentų naudojimą įmonės gamybos procesuose.
 • Atstovavome „Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai“ (AVAKA) didelės apimties ginčuose su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais ūkio subjektais dėl neteisėto autorių ir gretutinių teisių panaudojimo komercinėje veikloje.
 • Atstovavome klientams bylose, kuomet viešųjų pirkimų konkurso sąlygose aprašyta pirkimo objekto specifikacija patekdavo į tretiesiems asmenims priklausančių intelektinio turto teisių apsaugą ir taip ribodavo klientų galimybes dalyvauti viešuosiuose konkursuose.

Galime pasidžiaugti ne tik reikšmingais laimėjimais, bet ir mūsų specialistų indėliu formuojant ir tobulinant IN teisinę aplinką. Mūsų komandos ekspertai dalyvavo perkeliant Europos Sąjungos direktyvas dėl Autorių teisių skaitmeninėje rinkoje bei dėl Transliavimo ir retransliavimo į nacionalinės teisės sistemą. Advokatas Karolis Vaičekauskas yra įtrauktas į Kultūros ministerijos sudarytą Teisinio reguliavimo ir praktinio teisės įgyvendinimo darbo grupę.

Prie saugios teisinės aplinkos prisidedame ir edukacinėmis iniciatyvomis – mūsų ekspertai reguliariai dalijasi sukaupta reikšminga patirtimi ir žiniomis su teisių turėtojais bei naudotojais, skaito pranešimus įvairiomis IN apsaugos temomis.

Kuo galime padėti?

Mūsų teisininkai visada ieško veiksmingiausių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos metodų, kurie jūsų verslui suteiktų konkurencinį pranašumą ir užtikrintų, kad iš savo intelektinio turto gautumėte kuo daugiau naudos. Su skirtingose industrijose veikiančiais verslais kasdien dalinamės strateginėmis įžvalgomis, leidžiančiomis saugiai plėsti veiklą, o iškilus grėsmei – rūpinamės visapuse intelektinės nuosavybės (IN) apsauga. Teisininkų pagalba ypač praverčia, kai kyla sudėtingi ginčai dėl intelektinės nuosavybės – teismai kartais yra vienintelis kelias apginti interesus.

Intelektinės nuosavybės teisė – nuo audito iki ginčų sprendimo

Nuo pirmosios intelektinės nuosavybės konsultacijos autorių teisių licencijavimo ar konfidencialios informacijos apsaugos klausimais iki derybų bei atstovavimo jūsų verslui, kai kyla sudėtingi intelektinės nuosavybės ginčai – esame pasirengę padėti visuose IN apsaugos įgyvendinimo ir gynybos etapuose. 

 • Auditas ir teisinis patikrinimas. Mūsų teisininkai atliks sistemingą jūsų turimo intelektinio turto patikrą ir padės nustatyti intelektinei nuosavybei gresiančias rizikas bei pasiūlys būdus, kaip tos rizikos išvengti.
 • Komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsauga. Mūsų specialistų komanda pasirūpins, kad atliktumėte visus reikiamus veiksmus ir apsaugotumėte savo konfidencialią informaciją – nuo teisinę apsaugą suteikiančių susitarimų parengimo iki intelektinio turto apsaugos sąlygų įtraukimo į darbo sutartis.
 • Autorių teisių apsauga. Konsultuojame visais autorių teisių licencijavimo aspektais, rengiame programinės įrangos įsigijimo, platinimo bei naudojimo sutartis ir atstovaujame klientams ginčuose dėl autorių teisių pažeidimų. Taip pat – atstovaujame verslams licencinių sutarčių sudarymo bei intelektinio turto perleidimo procesuose.
 • Teisės į prek ženklus ar dizainus nustatymas ir registracija. Pirmiausia analizuojame, ar tretieji asmenys neturi teisių, kurios galėtų riboti jūsų pasirinkto prekių ženklo ar dizaino naudojimą, ir užtikriname sėkmingą prekių ženklų ir dizainų registraciją. Konsultuojame ir atstovaujame verslams nacionalinėse bei tarptautinėse institucijose registruojant prekių ženklus, dizainus bei patentus.
 • Derybos ir ginčai dėl intelektinės nuosavybės. Atstovaujame derybose bei ginčuose dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Jei pastebėjote, kad kas nors prekiauja jūsų prekių ženklu paženklintais produktais be jūsų leidimo, jeigu kas nors užregistravo panašų į jūsų arba identišką prekių ženklą, jeigu buvo atskleistos jūsų komercinės paslaptys, jeigu sužinojote, kad kažkas apgaulingai užregistravo domeno vardą ir (ar) kitaip buvo pažeistos jūsų IN teisės, mūsų ekspertų komanda gali padėti laimėti ginčą. Atstovaujame klientams visų instancijų teismuose sprendžiant IN ginčus, taip pat nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose sprendžiant registruotų IN teisių galiojimo klausimus. Pasitelkdami tarptautinius partnerius, savo klientų teises galime įgyvendinti ir ginti viso pasaulio jurisdikcijose (Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV ir t. t.).

Įžvalgos

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį