Kiek „kainuos“ nesilaikyti MiCA reglamento reikalavimų?

MiCA reglamentas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Pradėjus taikyti MiCA reglamentą (t.y. nuo 2024 m. gruodžio 30 d.), bus aktualu, ne tik kokie reikalavimai keliami kriptoturto paslaugų teikėjams, kaip juos atitikti, tačiau ir kokia atsakomybė grės už veiklas, neatitinkančias reglamento nuostatų.

Be įvairių administracinių poveikio priemonių, numatytos ir ženklios baudos. Apibendrinome informaciją apie MiCA pažeidimus ir už juos gresiančias baudas.

Pažeidimų grupė MiCA reglamento straipsniai Baudos dydis
A Kripto turtas, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e.pinigų žetonai:

 • Kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e. pinigų žetonai, viešas siūlymas ar įtraukimas į prekybą (4 ir 5 str.).
 • Kriptoturto baltosios knygos rengimo ir rinkodaros pranešimų (6–12 str.).
 • Atsisakymo teisė (13 str.).
 • Kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e. pinigų žetonai, siūlytojų ir asmenų, prašančių įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, pareigos (14 str.).
 • Fiziniam asmeniui (FA) – iki 700’000 Eur
 • Juridiniam asmeniui (JA) – 5’000’000 Eur arba
 • 3 % bendros metinės apyvartos (didesnis dydis)
B Su turtu susieti žetonai:

 • Leidimas viešai siūlyti su turtu susietus žetonus ir prašyti įtraukti juos į prekybą (16 ir 17 str.).
 • Su turtu susietiems žetonams skirtos kriptoturto baltosios knygos turinys ir forma (19 str.).
 • Pranešimas apie su turtu susietus žetonus (22 str.)
 • Su turtu susietų žetonų, plačiai naudojamų kaip keitimo priemonė, emisijos apribojimai (23 str.).
 • Paskelbtos su turtu susietiems žetonams skirtos kriptoturto baltosios knygos pakeitimas (25 str.).
 • Su turtu susietų žetonų emitentų pareigos (27–41 str.).
 • Atkūrimo ir išpirkimo planai (46–47 str.).
 • FA – iki 700’000 Eur
 • JA – 5’000’000 Eur arba
 • 12,5 % bendros metinės apyvartos (didesnis dydis)
C E. pinigų žetonai:

 • Elektroninių pinigų žetonų viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybą reikalavimai (48 str.).
 • E. pinigų žetonų emisija ir išpirkimo galimybė. Draudimas skirti palūkanas (49 ir 50 str.).
 • E. pinigų žetonams skirtos kriptoturto baltosios knygos turinys ir forma. Rinkodaros pranešimai (51 ir 53 str.).
 • Už e. pinigų žetonus gautų lėšų investavimas (54 str.).
 • Atkūrimo ir išpirkimo planai (55 str.).
 • FA – iki 700’000 Eur
 • JA – 5’000’000 Eur arba
 • 12,5 % bendros metinės apyvartos (didesnis dydis)
D Veiklos leidimų suteikimas kriptoturto paslaugų teikėjams:

 • Veiklos leidimas (59 str.).
 • Tam tikrų finansų sektoriaus subjektų teikiamos kriptoturto paslaugos (60 str.).
 • Kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimo panaikinimas (64 str.).
 • Tarpvalstybinis kriptoturto paslaugų teikimas (65 str.)
 • Visų kriptoturto paslaugų teikėjų pareigos (68–82 str.).
 • Siūlomų kriptoturto paslaugų teikėjų įsigijimų vertinimas (83 str.).
 • FA – iki 700’000 Eur
 • JA – 5’000’000 Eur arba
 • 5 % bendros metinės apyvartos (didesnis dydis)
E Su kriptoturtu susijusio piktnaudžiavimo rinka prevencija ir draudimas:

 • Viešai neatskleistos informacijos atskleidimas. Draudimas prekiauti pasinaudojant viešai neatskleista informacija (88 ir 89 str.).
 • Draudimas neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją (90 str.).
 • Draudimas manipuliuoti rinka (91 str.).
 • Piktnaudžiavimo rinka prevencija ir nustatymas (92 str.).
 • FA – iki 1’000’000 EUR (už 88 str pažeidimus) ir  iki 5’000’000 EUR (už 89–92 str. pažeidimus)
 • JA – iki 2’500’000 Eur arba iki 2 % bendrųjų metinių pajamų (už 88 str. pažeidimus) ir 15’000’000 Eur arba iki 15%  bendrųjų metinių pajamų (už 89–92 str. pažeidimus)

 

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti administracinių nuobaudų taisyklių, jeigu už pirmos pastraipos a, b, c, d arba e punkte nurodytus pažeidimus jų nacionalinės teisės aktuose ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. jau buvo numatytos baudžiamosios sankcijos.

Svarbūs baudų skyrimo aspektai:

 • Jeigu dėl MICA reglamento pažeidimo gauta pelno, kitos turtinės naudos, skiriama du kartus didesnė bauda nei Reglamente nustatyta maksimali baudos suma, o pažeidus piktnaudžiavimo rinka draudimus – net tris kartus didesnė bauda.
 • Jeigu sunku nustatyti pažeidėjo, juridinio asmens, bendrąsias metines pajamas, vietoj procentiniu dydžiu nustatytų baudų, skiriama iki 5 000 000 Eur bauda.
 • Jei pažeidėjas priklauso įmonių grupei, baudos dydis nustatomas pagal visos grupės gautas bendrąsias pajamas.
 • Beje, valstybės narės vietoj Reglamente numatytų administracinių nuobaudų taisyklių, gali pasirinkti už pažeidimus numatyti baudžiamąją atsakomybę.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

  Siųsti

  Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį